fbpx

Tokarz

Tokarz to osoba zajmująca się obróbką metali, ale nie tylko. Bardzo często tokarze zajmują się obróbką drewna, tworzyw polimerowych i wielu innych materiałów.

Zakres obowiązków tokarza

Zadania tokarza różnią się w zależności od rodzaju przedmiotów jakie musi obrobić oraz od rodzaju stanowiska pracy. Stanowisko pracy tokarza jest przypisane do obsługiwanej tokarki.

Tokarz w drewnie toczy elementy z drewna przy użyciu tokarek do drewna i obtaczania. Elementy toczone w drewnie to wyroby takie jak: poręcze schodowe, nogi, szczebliny i łączyny w stołach i krzesłach, nóżki i uchwyty w meblach różnego rodzaju, elementy zabawek czy architektury ogrodowej.

Tokarz w metalu operuje tokarkami ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia do obróbki metalu. Celem jest nadanie im odpowiedniego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni. Wykonuje różnorodne prace tokarskie. W zakresie prac wyróżniamy: toczenie powierzchni walcowych, stożkowych, gwintów, przycinanie i roztaczanie otworów, obróbka drobnych elementów na tokarkach rewolwerowych i automatach tokarskich.

Tokarz inaczej frezer zajmuje się obsługiwaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Zadaniem tokarza jest przygotowywanie tokarki lub frezarki do realizacji procesu technologicznego. Dobiera odpowiednie narzędzia obróbkowe, ustawia parametry obróbki, programuje i wczytuje program, a następnie nadzoruje realizację. Do zadań należy również kontrola jakości wykonanych wyrobów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną.

Bez względu na to na jakim urządzeniu pracuje tokarz to w jego zakresie jest sprawdzanie wytłoczonych elementów. Musi zweryfikować czy ich wymiary zgadzają się z projektem i ewentualnie wykonuje poprawki. Do weryfikacji jakości wyrobów wykorzystywane są suwmiarki, mikrometry, pasometry, średnicówki, płytki wzorcowe i wiele innych. Fachowcy zajmują się konserwacją tokarek, na których pracują oraz ich czyszczeniem.

Wykształcenie tokarza

Tokarz może zdobyć wykształcenie w szkole zawodowej. Alternatywą dla szkoły kierunkowej są kursy zawodowe. Nauka trwa minimum 3 lata wraz z praktykami i warsztatami przyuczającymi do zawodu. Na koniec nauki odbywa się egzamin końcowy, po którym uczeń otrzymuje dyplom i tytuł tokarza.

Nowoczesne tokarki są sterowane komputerowo, dlatego potrzebna jest podstawowa znajomość informatyki. Przydatne są uzdolnienia techniczne i zainteresowania o charakterze artystycznym. Kompetencja jakie są ważne na stanowisku tokarza to samodzielność, spostrzegawczość, dokładność, sumienność. Ponadto tokarz powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną oraz zdolność do codziennego zaangażowania w wykonywanie tych samych, monotonnych czynności.

Predyspozycjami do wykonywania zawodu jest dobra kondycja, sprawny wzrok i słuch, szybki refleks i koordynacja ruchowa.

Przeciwwskazaniami do pracy są choroby skóry czy skłonność do alergii.

Większość tokarzy znajduje pracę w dużych zakładach produkcyjnych, w których toczone elementy nie są sprzedawane, ale wykorzystywane do kolejnych etapów produkcyjnych. Tokarze z łatwością znajdą pracę w przemyśle metalurgicznym, samochodowym oraz maszynowym.

Zarobki tokarza

Mediana zarobków w Polsce na stanowisku tokarza wynosi 3900 zł brutto.

Nasza agencja poszukuje tokarzy do pracy w Niemczech i Francji. W Niemczech nasi kandydaci mogą zarobić 17 000 – 19 000 zł brutto przy 180h pracy w miesiącu. We Francji mogą zaś liczyć na wynagrodzenie 8 640 – 10 800 zł brutto. Wszystko zależy też od obecnego kursu euro. Powyższe stawki są przeliczane zgodnie z kursem z kwietnia 2023, czyli 1 euro = 4,7 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku tokarza za granicą to zgłoś się do nas.