fbpx

Spawacz

Spawacz często jest osobą niezbędną na budowie, w górnictwie, stoczniach, firmach produkcyjnych, podczas budowania maszyn, pojazdów oraz w firmach usługowych instalacyjno-montażowych. Jego zadaniem jest zespojenie, a czasami przecięcie stali, metali, materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych. Kiedy spoiwo jest odpowiednio gładkie, szerokie i grube, elementy są dobrze połączone.

By pracować jako spawacz i znaleźć zatrudnienie konieczne jest ukończenie szkoły branżowej – zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenie odpowiednich kursów. Największy nacisk jest kładziony na praktykę. Koszt szkolenia wynosi 1500 zł do nawet 3000 zł. Jeśli nie masz możliwości sfinansowania sobie kursu z własnych środków możesz zawsze skorzystać z darmowej oferty Ochotniczych Hufców Pracy. Uprawnienia trzeba odnawiać co 2 lata.

W celu przystąpienia do kursu, konieczne jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego. Ponadto aby podjąć pracę w tym zawodzie trzeba posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza. Osoby cierpiące na astmę i alergie czy wadę wzroku nie powinny pracować na stanowisku spawacza, bo pył powstający podczas wykonywania pracy może pogarszać ich stan zdrowia.

Warunki pracy spawacza

Praca spawacza odbywa się na przestrzeniach otwartych lub halach produkcyjnych. Zdarza się, że zadania wykonuje się na dużych wysokościach lub pod ziemią czy też wodą. Niezbędną cechą osoby pracującej jako spawacz jest bardzo rozsądkowe podejście do pracy i przestrzeganie wszystkich zasad BHP. Ponadto praca wymaga bardzo dużej precyzji i cierpliwości. Niezbędne są zdolności manualne i sprawność motoryczna rąk. W związku z dużym ryzykiem wystąpienia uszkodzeń wzroku i oparzeń konieczne jest noszenie specjalnej maski i odzieży ochronnej. Największe niebezpieczeństwo w pracy spawacza to duże ryzyko związane ze wzrokiem i możliwością oparzeń. Kolejna kwestia to praca w wymuszonej pozycji oraz narażenia układu oddechowego na wdychanie dymów spawalniczych. Z naszego doświadczenia na kontraktach spawalniczych – najczęstsza ,,kontuzja” to dostanie się opiłek do oka. Przeważnie niezbędna jest interwencja lekarza. W związku z tym niezbędne jest skrupulatne przestrzeganie zasad BHP panujących na stanowisku pracy.

Wyróżnia się trzy techniki spawalnicze: MIG, MAG, TIG.

Na rynku pracy najczęściej można spotkać u jednego fachowca połączenie umiejętności dwóch technik spawania, czyli MIG/MAG ze względu na ich podobieństwo. Technika spawalnicza TIG w Niemczech WIG wymaga dodatkowych uprawnień. Kursy są bardzo kosztowne. TIG od MIG i MAG wyróżnia się tym, że jest to metoda bardziej precyzyjna.

Spawacz to jeden z zawodów, który jest bardzo deficytowy na rynku pracy w Polsce i za granicą. Fachowcy w związku z tym decydują się na emigrację w związku z możliwością uzyskania wyższych zarobków. Oczywiście wszystko zależy od wielkości firmy, rodzaju zlecenia, kraju w jakim się pracuje oraz najważniejszą kwestią jest doświadczenie i jakość pracy. Spawacz musi wykonywać swoją pracę zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, więc musi też bardzo dobrze odczytywać schematy i wytyczne spoiwa, które ma wykonać.

Narzędzia wykorzystywane w pracy spawacza to palniki gazowe, przewody, węże które łączą butlę z palnikiem, elektrody, topniki, druty spawalnicze. Ponadto spawacz musi posiadać umiejętność posługiwania się takimi urządzeniami jak spoinomierz, termometr i suwmiarka. Są to niezbędne urządzenia w większości jego zadań.

Zarobki spawacza

Mediana zarobków w Polsce na stanowisku spawacza wynosi 4410 zł brutto na stanowisku specjalisty. Młodszy i starszy specjalista zarabiają odpowiednio o kilkaset złotych mniej i więcej. Jednak te różnice są niewielkie.

Nasza agencja najczęściej poszukuje spawaczy MIG/MAG do pracy w Niemczech, sporadycznie do Francji. W Niemczech nasi kandydaci mogą zarobić 16 700 – 19 000 zł brutto przy 180h pracy w miesiącu. We Francji mogą liczyć na podobne wynagrodzenie.

Na rynek niemiecki rekrutujemy także spawaczy TIG, którzy są o wiele lepiej opłacani. Ich wynagrodzenie może osiągać nawet 21 000 zł brutto. Wszystko zależy też od obecnego kursu euro. Stawki są przeliczone zgodnie z kursem z kwietnia 2023, czyli 1 euro = 4,7 zł.

Jesteś zainteresowany pracą na stanowisku spawacza za granicą? Zgłoś się do nas!