fbpx

Kamieniarz

Kamieniarz zajmuje się specjalistyczną obróbką kamienia. W dzisiejszych czasach zawód kamieniarza znacznie różni się od rzemiosła jakim jest kamieniarstwo sprzed kilkuset lat. Dzisiaj najcięższą pracę z ciężkimi i dużymi bryłami skalnymi odciąża nowoczesne zaplecze maszynowe.

Kamieniarstwo jako branża rozwija się w bardzo szybkim tempie. Cały czas wdraża się nowe technologie obróbki. Jednocześnie powiększa się rynek zbytu na tego typu usługi. Pospolicie zawód kamieniarza kojarzony jest głównie z przemysłem pogrzebowym. W rzeczywistości to zawód nierozerwalnie związany z budownictwem i branżą wykończeniową.

Kamieniarstwo to zawód artystyczny. Wiele zakładów kamieniarskich zajmuje się produkcją skomplikowanych i zdobniczych elementów, które zasługują na miano dzieł sztuki.

Zakres obowiązków kamieniarza

W zakresie obowiązków kamieniarza znajduje się przygotowywanie kamiennych elementów budowlanych oraz detali architektonicznych. Kamieniarze zajmują się montażem kamiennych elementów budowlanych. Wykonują obiekty małej architektury z materiałów kamieniarskich oraz zajmują się renowacją elementów i detali wykonanych z kamienia.

Piaskowiec i kamień obecnie nie są wykorzystywane tylko w budownictwie, ale też architekturze ogrodowej, sztuce użytkowej, rzeźbach oraz klasycznych i nowatorskich konstrukcjach. Obecnie w pracy kamieniarza pojawiają się coraz częściej produkty syntetyczne i półsyntetyczne.

W pracach budowlanych zadaniem kamieniarzy jest przygotowywanie parapetów, blatów kuchennych, posadzek, schodów, posadzek oraz elementów ozdobnych. W branży pogrzebowej zajmują się produkcją pomników i nagrobków. Chociaż coraz częściej do zakładów kamieniarskich zajmujących się na co dzień przygotowywaniem nagrobków zgłaszają się osoby, które zamawiają różnorodne elementy wykończenia wnętrz.

Wykształcenie i predyspozycje do wykonywania zawodu

W celu wykształcenia się w zawodzie kamieniarza można zdecydować się na szkołę zawodową lub szkolenia i kursy, które skupiają się na szczegółach pracy kamieniarza.

Pożądanymi cechami kamieniarza są duże zdolności manualne, precyzja, dokładność, duża cierpliwość. Ponadto mile widziane, gdy jest osobą kreatywną i pomysłową. Warto, aby fachowiec orientował się w trendach w branży kamieniarskiej oraz cały czas się dokształcał.

Specjaliści są bardzo pożądaną grupą zawodową w Polsce, ale również za granicą. Współcześnie kamieniarstwo to nie tylko obróbka mienienia, ale nowoczesne parki maszynowe.

Miejsca pracy

Miejscami pracy w zawodzie kamieniarza są zakłady kamieniarskie. Fachowcy mają duże możliwości zatrudnienia, ale również duże perspektywy rozwoju własnych biznesów.

Zarobki w Polsce i za granicą

Mediana zarobków w Polsce na stanowisku kamieniarza wynosi 3190 zł brutto.

Nasza agencja poszukuje kamieniarzy do pracy w Niemczech i Francji. W Niemczech nasi kandydaci mogą zarobić 15 000 – 17 000 zł brutto przy 180h pracy w miesiącu. We Francji mogą liczyć na podobne wynagrodzenie. Wszystko zależy też od obecnego kursu euro. Powyższe stawki są przeliczane zgodnie z kursem z kwietnia 2023, czyli 1 euro = 4,7 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku kamieniarza za granicą to zgłoś się do nas.