fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

 Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych,  związku z korzystaniem z naszych usług.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z serwisu internetowego pod adresem „www.euro-kontakt.eu”, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

 Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Eurokontakt Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8 Marca, nr 2, lok. 6, Rzeszów, kod 35-065,, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665002.

 Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon. Dodatkowo, masz możliwość podania innych swoich danych jak np. danych identyfikacyjnych swojej firmy, kwalifikacji zawodowych, czy adresu zamieszkania.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zadań związanych z przedstawieniem ofert pracy. Informacje takie nie będą ujawniane jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym, oprócz naszych zaufanych partnerów dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji pracowników, chyba że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Wysyłając do Nas wiadomość poprzez witrynę euro-kontakt.eu, a także kontaktując się telefonicznie lub mailowo, wyrażasz zgodę na przekazanie oferty marketingowej Naszej firmy. W dowolnym czasie możesz zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości oferty marketingowej.

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.

Podstawa prawna i cel gromadzenia danych?

Gromadzone przez Nas informacje wykorzystujemy do celów dostosowania dla Ciebie jak najlepszej oferty:

– wysyłania do Ciebie najbardziej dopasowanych ofert związanych z rekrutacją do pracy;

– przekazywania Twoich danych podmiotom trzecim w celach realizacji procesu rekrutacyjnego.

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia naszych usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania wysłanego przez Ciebie do nas zapytania w drodze mailowej/telefonicznej, bądź aplikowania przez Ciebie na konkretne stanowisko pracy – jest to tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych, Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie osobom zajmującym się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu powinieneś się z Nami skontaktować. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem:  rodo@euro-kontakt.eu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Pliki cookies

Na Naszej stronie wykorzystujemy mechanizm plików cookies. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której przeglądasz strony internetowe. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Twoja tożsamość nie jest ujawniana za pomocą plików cookies. W każdym wypadku możesz może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując odpowiednie opcje przeglądarki internetowej.

Informacja dla Kandydata o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności:

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Eurokontakt Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8 Marca, nr 2, lok. 6, Rzeszów, kod 35-065,, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665002. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji i, w przypadku wyrażenia zgody, przesyłania informacji marketingowych. Powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Eurokontakt Serwis sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym, oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych z moim udziałem, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy z wykorzystaniem adresu email/sms/połączeń telefonicznych. Administratorem danych osobowych jest Eurokontakt Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.